X

Birth Alarm

Stacje odpajania cieląt - Na prawidłowy wzrost i rozwój cielęcia pozytywnie wpływa nieograniczony dostęp do świeżo przygotowanego mleka w ciągu pierwszych 35 dni. W ciągu tych 5 tygodni cielę powinno podwoić swoją wagę urodzeniową. Wspieranie naturalnych zachowań cieląt związanych z pobieraniem mleka pozwoli Ci to osiągnąć. W ciągu następnych 35 dni pobór mleka należy zmniejszyć do zera. Jednocześnie należy stopniowo zwiększać spożycie paszy objętościowej i koncentratów. Stymuluje to zdrowy rozwój żwacza i umożliwia wyższe pobieranie paszy w późniejszym etapach rozwoju.

Jedną z zalet nieograniczonego dostępu do mleka, jest wcześniej osiągana przez cielęta idealna waga do inseminacji. Dzięki zdrowemu i stopniowemu wzrostowi cielę można inseminować do 2 miesięcy wcześniej niż cielęta odpajane konwencjonalnie. Skutkuje to zwiększoną wydajnością mleka przez cały okres życia krowy mlecznej. Nawet do 15 000 kilogramów mleka. Automatyzacja odpajania cieląt przynosi wiele korzyści dla gospodarstwa produkującego mleko. Oprócz zdrowego wzrostu cieląt, zapewnia również optymalną higienę i oszczędność czasu pracy na co dzień. Poprawa higieny w oborze i zdrowia zwierząt towarzyszy automatycznemu odpajaniu cieląt. Zamiast ręcznie czyścić wiadra i smoczki, automat do odpajania cieląt zajmuje się procesem czyszczenia automatycznie, kilka razy dziennie za pomocą wody i dedykowanych detergentów, nie pozostawiając miejsca na rozwój bakterii.
Optymalna higiena aż po smoczek bez dodatkowej pracy.