Aktualności

Detektor Mastitis

Szybkie, niezawodne i wygodne urządzenie elektroniczne do wykrywania podklinicznego stanu mastitis w stadach krów mlecznych

Wykrywacz Mastitis – MAS-D-TEC jest urządzeniem przenośnym mierzącym przewodność elektryczną mleka w niewielkiej próbce uzyskanej bezpośrednio z wymienia zwierzęcia. Przewodność elektryczna mleka jest kluczowym wskaźnikiem ewentualnego stanu zapalnego i pozwala na wykrycie postaci
podklinicznej mastitis, która przebiega bez żadnych widocznych objawów.

Wykrywacz Mastitis – MAS-D-TEC został opracowany w Stanach Zjednoczonych, gdzie badania wykazały, że mastitis może powodować poważne straty finansowe
rzędu kilku tysięcy dolarów rocznie w stadach średniej wielkości (120-150 sztuk).

Zakup Elektronicznego Wykrywacza Mastitis – MAS-D-TEC jest zatem doskonałą inwestycją, która od razu umożliwia zmniejszenie strat ekonomicznych.

gwarancja mas-d-tec

Wykrywacz Mastitis - MAS-D-TEC - Sposób użycia

SPOSÓB UŻYCIA

  • Usunąć pierwsze strugi mleka i umieścić urządzenie bezpośrednio pod strzykiem danej ćwiartki
  • Zdoić 1-2 strugi mleka do lejka umieszczonego w części urządzenia
  • Zaczekać kilka sekund na zaświecenie się diody
  • Odczytać wynik:
    Dioda na obszarze białym – prawidłowy wynik
    Dioda na obszarze czerwonym – obecność bakterii (podejrzenie mastitis)
  • Powtórzyć w/w czynności w celu zbadania pozostałych ćwiartek

ODCZYTY:
0-5 – wynik prawidłowy
5-8 – podkliniczna postać mastitis
9 – mleko należy usunąć ze zbiornika