Namioty do i hale na mszyny

Hale namiotowe, rolnicze do maszyn

Łukowy tunel rolniczy, samonośna konstrukcja, którą można zakotwić bezpośrednio do podłoża za pomocą słupków i płyt, co pozwala uniknąć prac betonowych, skrócić czas budowy i uniknąć długich procedur biurokratycznych. Może służyć jako tunel do składowania siana, pasz i zbóż, ponieważ pozwala w pełni wykorzystać całą jego powierzchnię, ale dzięki swojej wszechstronności może służyć również jako schronienie dla maszyn rolniczych, szopki czy magazyn.

Hale rolnicze do maszyn: konstrukcja

Do konstrukcji stosuje się typ słupków pojedynczych, podwójnych lub potrójnych , zaprojektowanych tak, aby zapewnić wysoką odporność na podłoże, które jest niezbędne dla stabilności samej konstrukcji.
Tunel łukowy zbudowany jest z kwadratowych rur ocynkowanych „Sendzimira” , łuki są połączone ze sobą za pomocą przegubów, belek „C” i stężeń „X”, które wzmacniają przepływ w najbardziej obciążonych punktach.

Wszystkie punkty połączeń są chronione termokurczliwą powłoką, która zapobiega kontaktowi i ocieraniu się między częściami blachy a stolarką.