Medria Vel Phone

Medria Vel Phone - okres cielenia

ZMNIEJSZ ŚMIERTELNOŚĆ I UŁATW OKRES CIELENIA

Wycielenie to niezwykle istotne wydarzenie w prowadzeniu hodowli. Aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie wygodę i spokój, Medria stworzyła innowacyjne rozwiązanie, – za pomocą którego użytkownik otrzymuje SMS-y umożliwiające obserwację przygotowania do wycielenia i obecność przy zwierzęciu w odpowiednim momencie.

Dzięki tej usłudze zmniejsza się śmiertelność cieląt i komplikacji po wycieleniu.

Czujnik ma postać termometru dopochwowego wyposażonego w akcesoria różniące się od siebie w zależności od kategorii zwierząt. Dokonuje on pomiaru i rejestruje temperaturę oraz przesyła dane do Medria Box®.

Cechy i zalety:

PRZEWIDYWANIE WYCIELENIA

Umieszczenie termometru dopochwowego kilka dni przed wycieleniem umożliwia codzienne śle dzenie zmian temperatury i uzyskanie informacji przewidywanym wycieleniu w postaci SMS-a. Dzięki temu hodowca ma czas na umieszczenie zwierzęcia w odpowiednich warunkach, tak aby cielenie się przebiegło pomyślnie.

DOKŁADNOŚĆ WYKRYCIA

Termometr jest wydalany z pęcherzem płodowym, dzięki czemu hodowca wie dokładnie, kiedy zaczyna się cielenie i może monitorować poród, interweniując w odpowiednim momencie w celu zapew nienia jego bezpiecznego przebiegu oraz udzielenia pierwszej pomocy cielęciu. Można wybrać tryb otrzymywania SMS-ów: natychmiastowy w ciągu dnia i z opóźnieniem w godzinach nocnych.

MONITOROWANIE CYKLICZNOŚCI

Informacja o tym, czy dane zwierzę ma regularny cykl jest bardzo przydatna. Jest ona wysyłana SMS-em w postaci komunikatu „ruja cykliczna”. Czynnik ten można również śledzić w DWS®.

PROSTE UŻYCIE

Umieszczenie termometru jest proste i można je wykonać samodzielnie. Gdy jest on już na miejscu wystarczy czekać na SMS-y, których opcje otrzymywania zostały uprzednio ustawione w DWS®.