Wygrodzenia wolnostanowiskowe

Przegrody wolnostanowiskowe dla bydła

Przegrody legowiskowe-boksowe do obór wolnostanowiskowych.
Przegrody te zamontowane w oborach wolnostanowiskowych służą do wydzielenia miejsc legowiskowych. Można je montować bezpośrednio w betonie, ewentualnie przykręcać do podłoża kołkami rozporowymi.

Zapewniają swobodę ruchu i komfortowe legowisko, a obsłudze łatwe czyszczenie.

Oferujemy przegrody czarne lub ocynkowane ogniowo.

Na co zwrócić uwagę - wygrodzenia wolnostanowiskowe