SYSTEMY CZYSZCZĄCE

SYSTEM CZYSZCZĄCY DO SPŁUKIWANIA

Systemy AGRO do czyszczenia obór i chlewni są w pełni zautomatyzowane.

System czyszczenia z zaworami typu Pop-Off gwarantuje całkowite usuwanie i przechowywanie obornika z niezwykłą łatwością, umożliwiając pracę w coraz czystszym i wygodniejszym środowisku.

Główną koncepcją, na której opiera się nasz system, jest recyrkulacja ścieków: płynna część obornika, homogenizowana i dezodoryzowana, wtłaczana jest do zaworów umieszczonych na końcach obory, gwarantując całkowite oczyszczenie korytarzy w ciągu kilku sekund.

Jedną z cech, która sprawia, że zawór Pop-off jest tak wszechstronny w porównaniu z tradycyjnymi systemami czyszczenia, jest to, że nie ma potrzeby wykonywania rozległych prac murarskich, szczególnie w przypadku istniejących stajni.

ZALETY TEGO PROSTEGO I WYDAJNEGO SYSTEMU Z ZAWORAMI UPUSTOWYMI:

  • Bardzo szybkie czyszczenie
  • System w pełni zautomatyzowany
  • Brak strat wody: recyrkulacja gnojowicy oczyszczonej za pomocą SEPARATORA AGRO
  • Brak potrzeby robót budowlanych
  • Łatwy i szybki montaż zarówno w nowych, jak i starych oborach.

SYSTEM CZYSZCZĄCY HALĘ UDOJOWĄ

AGRO oferuje kompletny automatyczny system do mycia pomieszczeń udojowych.
System mycia “Madonnina” z automatyczną dyszą obrotową pozwala na bardzo łatwe usuwanie gnojowicy: płynna frakcja gnojowicy jest pompowana i redystrybuowana dzięki programowalnemu systemowi dystrybucji obornika.
Ten prosty i wydajny system nie wymaga żadnych prac budowlanych i pozwala na uniknięcie strat wody.

RECYRKULACJA GNOJOWICY Z ZAWORAMI

System czyszczenia z recyrkulacją gwarantuje całkowite usunięcie odchodów z niezwykłą łatwością i szybkością w całkowicie automatyczny sposób.
Główną koncepcją, na której opiera się system, jest recyrkulacja ścieków przez system pompowo-rozprowadzający z rurami i zaworami.
Gnojowica jest pompowana i rozprowadzana za pomocą odpowiedniego systemu rur i zaworów.