System wagowy

Waga do żywych zwierząt

Waga do żywych zwierząt z automatyczną identyfikacją sztuk przy pomocy elektronicznego kolczyka oraz czytnika zainstalowanego na klatce lub platformie. Czujniki tensometryczne z gumowymi podstawami dla ustabilizowania wskazań i redukcji drgań. Zapamiętywanie danych z kolczyków oraz gromadzenie danych z możliwością przeniesienia na komputer przy pomocy pamięci USB.

Czujniki tensometryczne

Tensometry belkowe lub inne dostosowane do potrzeb

Wskaźniki wagowe

Tensometry belkowe lub inne dostosowane do potrzeb

Oprogramowanie Ear TAG

Śledzenie historii ważeń zwierzęcia, identyfikacja silniejszych i słabszych sztuk