Medria HeatLive - wykrywanie rui

Medria heat phone

Usługa umożliwia skrócenie okresu międzywycieleniowego, inseminację w najbardziej odpowiednim momencie oraz optymalizację płodności i wydajności zwierząt. HeatPhone® jest niezwykle pomocny w zarządzaniu hodowlą i dostarcza wszystkich danych potrzebnych do identyfikacji zwierząt, które wymagają uwagi z punktu widzenia reprodukcji.

Umieszczony na obroży zwierzęcia czujnik Medria Axel® mierzy i rejestruje aktywność oraz przesyła dane do Medria Box®. Obrożę nakłada się zwierzęciu ok. 3 tyg. po wycieleniu. Jest to ten sam czujnik, który jest wykorzystywany w usłudze służącej do wykrywania zaburzeń żywieniowych.

Zalety

PEWNOŚĆ POMIARU – PONAD 90%

Czułość powyżej 85% i niemal idealna wiarygodność pomiaru sprawiają, że jest najskuteczniejszym rozwiązaniem w kwestii wykry wania rui dostępnym na rynku.

ALGORYTMY DOSTOSOWANE DO KATEGORII ZWIERZĄT

Dostosowuje się do konkretnej hodowli, umożliwiając śledzenie aktywności i informowanie o grupach zwierząt (krowy, jałówki, krowy mleczne, krowy mamki), przyczyniając się tym samym do poprawienia wyników rozrodu.ustawieniami.

MONITOROWANIE CYKLICZNOŚCI

Informacja o tym, czy dane zwierzę ma regularny cykl jest bardzo przydatna. Jest ona wysyłana SMS-em w postaci komunikatu „ruja cykliczna”. Czynnik ten można również śledzić w DWS®.

IDENTYFIKOWANIE ZWIERZĄT Z PROBLEMAMI

Nieprawidłowości w przywróceniu cykliczności, wydłużona faza lutealna, torbiele jajnika itd. również identyfikuje zwierzęta, u których pojawia się jakiś problem reprodukcyjny i które powinny być zbadane. Lista takich zwierząt znajduje się w SmartDWS® i DWS®.