Detektor mastitis

MAS-D-TEC
Wczesne wykrywanie mastitis

Wykrywacz podklinicznej postaci mastitis fi rmy Wescor – MAS-D-TEC® – stosuje najnowocześniejszą technologię wczesnego wykrywania. Spełnia wymagania nowoczesnego gospodarstwa mlecznego i oferuje użytkownikowi prosty, wygodny i szybki sposób wykrywania podklinicznej postaci mastitis. MAS-D-TEC eliminuje zgadywanie i czasochłonne badania za pomocą przestarzałych testów.

MAS-D-TEC® dokonuje pomiaru przewodności elektrycznej mleka w niewielkiej jego próbce. Badania wykazały, że wzrost przewodności jest powiązany z początkiem mastitis. MAS-D-TEC® wykorzystuje technologię elektroniczną do wykrywania wzrostu przewodności na długo przed pojawieniem się objawów klinicznych.

Zachorowania na mastitis są odpowiedzialne za straty w wysokości średnio 10% całkowitej sprzedaży mleka. Nic zatem dziwnego, że tak wiele mówi się o tej chorobie wśród producentów i przetwórców mleka. Szacuje się, że 40% krów jest zainfekowanych mastitis. Większość hodowców bydła mlecznego zajmuje się oczywistymi przypadkami postaci klinicznej, lecz zazwyczaj nie rozpoznaje mniej oczywistej a znacznie bardziej kosztownej postaci podklinicznej.

Hodowcy, którzy są w stanie wcześnie wykryć mastitis i którzy stosują dobre praktyki hodowlane będą mieć najzdrowsze stado. W przeszłości wykrycie mastitis było bardzo trudne. Teraz dzięki MAS-D-TEC®
czynność ta jest wyjątkowo łatwa i szybko dostarcza informacji kluczowych dla zarządzania stadem.

Analiza laboratoryjna liczby komórek somatycznych w mleku może wskazywać na mastitis. Ponieważ takie analizy przeprowadza się poza gospodarstwem i nie są one wykonywane na próbkach pozyskanych oddzielnie z każdej ćwiartki wymienia, ich wyniki nie zapewniają tak skutecznego i precyzyjnego wykrywania jak MAS-D-TEC®.

Częste monitorowanie stada za pomocą MAS-D-TEC® umożliwia szybką reakcję, zapewniając skuteczną i ekonomiczną kontrolę mastitis w stadzie.

MAS-D-TEC - Cechy

ŁATWOŚĆ W UŻYCIU
MAS-D-TEC® jest ręcznym urządzeniem elektronicznym z lejkiem u góry, do którego zdaja się próbkę mleka bezpośrednio ze strzyku.
Ilość mleka wymagana do badania to 2 ml (1-2 strugi). MAS-D-TEC® jest tak prosty w użyciu, że każdy może otrzymać precyzyjne wyniki bez
żadnego specjalnego szkolenia.

PRECYZJA
Wynik testu pojawia się na skali 0 do 9. Wynik 0 wskazuje na wyjątkowo niski poziom zawartości jonów sodu i chloru w mleku, a tym samym zdrową ćwiartkę. Wynik równy lub wyższy od 5 wskazuje na obecność podklinicznej postaci mastitis w danej ćwiartce. Jeśli wynik w jednej z ćwiartek jest o dwie jednostki wyższy od wyniku pozostałych ćwiartek (nawet jeśli mieści się w zakresie 2–4), jest duże prawdopodobieństwo, że ćwiartka ta jest zainfekowana mastitis.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Układ elektroniczny MAS-D-TEC® jest całkowicie zamknięty w wytrzymałej, wodoodpornej obudowie, co zapewnia długą i niezawodną pracę urządzenia. MAS-D-TEC® jest objęty roczną gwarancją

PRZENOŚNOŚĆ
MAS-D-TEC® jest urządzeniem przenośnym zasilanym standardową baterią 9V, która wystarcza do przebadania kilku tysięcy próbek. Urządzenie sygnalizuje również niski poziom baterii

OPŁACALNOŚĆ
Przy szacowanych stratach spowodowanych mastitis w wysokości $250 na zwierzę rocznie, koszt zakupu MAS-D-TEC® szybko się zwraca, nawet w przypadku stosunkowo małego stada.

SAMOOCZYSZCZANIE
Każda następna próbka mleka oczyszcza urządzenie z próbki ją poprzedzającej. Nie ma zatem potrzeby czyszczenia, mycia czy płukania urządzenia pomiędzy próbkami pozyskanymi z różnych ćwiartek czy od różnych krów. Należy jedynie opłukać urządzenie czystą wodą po zakończeniu udoju.

NATYCHMIASTOWY WYNIK
Po umieszczeniu próbki mleka w MAS-D-TEC®, wynik otrzymuje się niemal natychmiast. Cały proces dla jednej ćwiartki trwa niecałe 5 sekund.

Szybkie, niezawodne i wygodne urządzenie elektroniczne do wykrywania podklinicznej postaci mastitis w stadach krów mlecznych

MAS-D-TEC jest urządzeniem przenośnym mierzącym przewodność elektryczną mleka w niewielkiej próbce uzyskanej bezpośrednio z wymienia zwierzęcia. Przewodność elektryczna mleka jest kluczowym wskaźnikiem ewentualnego stanu zapalnego i pozwala na wykrycie postaci
podklinicznej mastitis, która przebiega bez żadnych widocznych objawów.

MAS-D-TEC został opracowany w Stanach Zjednoczonych, gdzie badania wykazały, że mastitis może powodować poważne straty finansowe
rzędu kilku tysięcy dolarów rocznie w stadach średniej wielkości (120-150 sztuk).

Zakup MAS-D-TEC jest zatem doskonałą inwestycją, która od razu umożliwia zmniejszenie strat ekonomicznych.

gwarancja mas-d-tec

MAS-D-TEC - Sposób użycia

SPOSÓB UŻYCIA

  • Usunąć pierwsze strugi mleka i umieścić urządzenie bezpośrednio pod strzykiem danej ćwiartki
  • Zdoić 1-2 strugi mleka do lejka umieszczonego w części urządzenia
  • Zaczekać kilka sekund na zaświecenie się diody
  • Odczytać wynik:
    Dioda na obszarze białym – prawidłowy wynik
    Dioda na obszarze czerwonym – obecność bakterii (podejrzenie mastitis)
  • Powtórzyć w/w czynności w celu zbadania pozostałych ćwiartek

ODCZYTY:
0-5 – wynik prawidłowy
5-8 – podkliniczna postać mastitis
9 – mleko należy usunąć ze zbiornika

PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA LICZBA KOMÓREK SOMATYCZNYCH I INTERPRETACJA

BAKTERIE I KOMÓRKI SOMATYCZNE W MLEKU
Mastitis to zapalenie wymienia, którego przyczyną są drobnoustroje chorobotwórcze, z których najpowszechniejsze są bakterie rozmnażające się w wy-
mieniu stanowiącym sprzyjające temu środowisko. Reakcją obronną organizmu krowy jest zwiększone wydzielanie z krwi leukocytów, których zada-
niem jest zniszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych. Po wyeliminowaniu drobnoustrojów z organizmu liczba leukocytów powraca do normy.

AKTYWNOŚĆ BAKTERYJNĄ I LICZBĘ LEUKOCYTÓW W WYMIENIU REPREZENTUJĄ ODPOWIEDNIO KRZYWA CZERWONA I NIEBIESKA UKAZUJĄCE DWA ZJAWISKA:
NIEBIESKIE rozmnażanie się bakterii i następujący po niej wzrost liczby leukocytów;
CZERWONE oraz zanik aktywności bakteryjnej i następujący po nim spadek liczby leukocytów.

MAS-D-TEC
Działanie urządzenia opiera się na pomiarze przewodności elektrycznej mleka, która znacznie zwiększa się przy obecności i aktywności bakterii. MAS-D-TEC zatem bardzo skutecznie wykrywa mastitis, nie określa jednak liczby komórek somatycznych.

Mimo związku, jaki istnieje pomiędzy wzrostem bakterii a liczbą leukocytów, może zdarzyć się tak, że wyniki otrzymane przy zastosowaniu MDT nie będą odpowiadać wynikom otrzymanym przy zastosowaniu pomiaru liczby komórek somatycznych w zależności od dokładnego czasu tego pomiaru.

Na rys. 1 pomiar dokonany o T1 za pomocą Mas-D-Tec wskazuje na wysoką przewodność elektryczną, a zatem wysoki poziom aktywności bakterii (B1). Jednocześnie pomiar liczby komórek somatycznych dokonany o T1 nie wykaże zwiększonej ilości leukocytów (L1).

Na rys. 2 pomiar dokonany o T2 za pomocą Mas-D-Tec wskazuje na wynik zadowalający dla użytkownika, gdyż przewodność elektryczna wynikła z niskiej aktywności bakterii (B2) jest niska. Natomiast liczba komórek somatycznych (L2) określona w tym samym czasie (T2) wskazuje na wynik wysoki, gdyż leukocyty są nadal obecne w wymieniu w dużej ilości.