Hala udojowa tandem

Hala udojowa Tandem

Racjonalne i indywidualne podejście do dojonej krowy zapewnia spokój i mały stres podczas dojenia. Hala udojowa Tandem może byt wyposażona maksymalnie w 11 stanowisk udojowych (2×5+1).

Dostępne jest jako wyposażenie dodatkowe. Wszystkie funkcje – drzwi Texas, drzwi wejście/wyjście, mogą być sterowane przez naciśnięcie guzika. Zamykanie i otwieranie drzwi odbywa się za pomocą pneumatycznych siłowników. Maksymalne wykorzystanie miejsc udojowych. W hali udojowej tego typu krowy przemieszczają się zgodnie z indywidualnym czasem dojenia.

Krowa nie musi zajmować stanowiska udojowego czekając na krowę, która wolno oddaje mleko. Każda krowa ma swoje miejsce i dojona jest według indywidualnych potrzeb, dzięki czemu krowy są spokojne podczas udoju. Zachowanie nerwowych i nie wypoczętych krów nie ma wpływu na inne krowy.

Operator ma dobre pole widzenia. Krowy są widoczne w całości w hali udojowej Tandem. Daje to operatorowi optymalne możliwości obserwacji dojonego stada. Hala udojowa typu Tandem Firmy pracuje półautomatycznie i zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem krowy. Kiedy krowa zostaje wydojona i opuszcza halę, system automatycznie wpuszcza na wolne miejsce kolejną krowę.

Do czego służy AUTOTANDEM?

Dołączenie panelu kontrolnego pozwala na w pełni automatyczne sterowanie przemieszczaniem się krów. Całkowicie automatyczne operacje. Jeśli drzwi typu Texas sterowane są automatycznie operator koncentruje się na obsłudze aparatów udojowych. Półautomatyczne operacje: operator oprócz obsługi kolektorów udojowych musi sam aktywować otwieranie i zamykanie drzwi dla każdej krowy. Pozwala to na indywidualne traktowanie każdej z krów. Ręczne operacje: operator steruje wszystkimi drzwiami ręcznie, a zatem wszystkie operacje uzależnione są od decyzji operatora

Skrzynka kontrolna

Jest zamontowana przy każdym stanowisku udojowym. Takie jej umieszczenie umożliwia wykonywanie następujących czynności:

  • półautomatyczne otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych stanowiska udojowego
  • ręczne otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych stanowiska udojowego
  • sterowanie ręczne i półautomatyczne
  • otwieranie drzwi typu Texas hali udojowej
  • przełączanie ze sterowania ręcznego na automatyczne/półautomatyczne i odwrotnie
  • diody przy przyciskach sygnalizują aktualny stan drzwi wejsciowych i drzwi typu Texas (otwarte/zamknięte) oraz aktualny sposób sterowania (automatyczny/ręczny)

Skrzynka kontrolna Texas

Skrzynka kontrolna Texas pozwala na wykonywanie następujących czynności:

  • przełączanie między automatycznym i ręcznym sterowaniem
  • otwarcie/zamknięcie drzwi typu Texas