Przepływowy podgrzewacz wody

ILH-System podgrzewania wody

ILH-System (Inline Heater)

Mleko musi być traktowane z najwyższą starannością we wszystkich etapach produkcji, składowania i przetwarzania. Urządzenie chłodnicze musi być dokładnie umyte po każdym użyciu w celu zapewnienia jakości kolejnych dostaw. Urządzenie chłodnicze jest oczyszczane za pomocą dysz powietrza w połączeniu z detergentem dezynfekcyjnym. Czas czyszczenia, turbulencje w zbiorniku spowodowane przez dysze powietrza, temperatura jak i detergenty mają kluczowe znaczenie dla optymalnego rezultatu. Najlepsze wyniki osiąga się gdy temperatura wody wynosi około 45°C. Jest możliwe podgrzewanie wody podczas procesu mycia w celu uzyskania idealnej temperatury.

Mueller ILH systemy mogą być montowane w obiegu uzdatniania wody.

Mueller ILH-System ma wiele zalet, takich jak:

  • Element grzewczy i obudowa jest ze stali nierdzewnej 316, w celu uzyskania optymalnej trwałości;
  • Możliwość ogrzewania dużej pojemności do 9 kW w celu szybkiego podgrzania wody;
  • Łatwe dostosowanie się do warunków ze względu na posiadanie własnego zasilania, które jest wykorzystywane do wewnętrznych elementów elektrycznych;
  • System ILH jest aktywowany tylko wówczas, gdy temperatura wody jest niska;
  • System czyszczenia dopasowany do czasu czyszczenia i czasu nagrzewania;
  • Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem;
  • Poziom zabezpieczeń ustalony na maksymalny poziom czasu pracy w obiegu pompy do ochrony pompy z przegrzania;
  • Certyfikat CE.