Poidła miskowe i korytowe dla bydła

Poidła miskowe i korytowe dla bydła

Mleko składa się w 90% z wody. Ilość wody wypitej przez krowę ma fundamentalne znaczenie i wpływ na produkcję mleka. Jeżeli krowa ma dostęp do wody, to wówczas piją więcej wody, więcej jedzą i dają więcej mleka. Krowy wysokowydajne muszą wypić około 150 L świeżej wody. Krowy zwykle piją szybko – bo aż 25 L na minutę, lubią pić podczas jedzenia lub bezpośrednio po zakończonym udoju.
Krowy lubią dużą , spokojną taflę wody z której mogą pić bezstresowo, woda powinna być świeża i smaczna.
Poidła miskowe i korytowe zapewniają łatwy dostęp do wody zarówno w oborach uwięziowych, wolnostanowiskowych jak i na pastwiskach.

Poidła miskowe dla bydła

Poidła miskowe najczęściej wykorzystywane są w systemach uwięziowych (jedno poidło na dwa stanowiska). Zbudowane jest z miski, w której gromadzi się woda oraz zaworu, który uruchamiany jest przez zwierzę naciskiem nosa, wbudowany dławik zamyka zawór, gdy ciśnienie jest zbyt duże.

Poidła korytowe dla bydła

Poidła korytowe stosuje się dla krów utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym, ten typ umożliwia swobodny dostęp do wody dla kilku zwierząt jednocześnie. W nowoczesnych oborach stosuje się również poidła podgrzewane i izolowane, dzięki którym w oda w poidle i rurociągu nie zamarza w zimie.