X

Wygrodzenia stanowiskowe

Przeznaczone są do indywidualnego wiązania bydła. Zapewniają zwierzętom pełną swobodę ruchów, a obsługującym ich ludziom ułatwiają do nich dostęp.

Produkowane są w różnych wielkościach, dzięki czemu można dostosować wymiary legowisk do wielkości zwierząt.

Oferujemy przegrody czarne i ocynkowane ogniowo.